„A klaszter a jövő mobilitási megoldásainak és infrastruktúráinak meghatározó európai szakmai bázisa kíván lenni!”

A stratégia gyakorlati megvalósításának négy pillérje: 

1. Szabályozási és módszertani tevékenységek támogatása, hogy megteremtésre kerüljön a közlekedés, kapcsolt fenntartható energetika és info-kommunikáció konvergens területeinek Kárpát Medencei (a releváns Európai Uniós ajánlásokat, irányelveket figyelembe vevő) szakmai tanácsadói, szabványosító szervezete. 

2. A zalai intelligens szakosodás és innovációs ökoszisztéma megalapozása, hogy a zalai térségben létrejöjjön egy EU szinten is jelentős mobilitási ipari/szolgáltatói  technológiai és innovációs térség. 

3. Demonstrációs és mintaprojektek megvalósítása (források bevonása, kezelése és a jó gyakorlatok publikálása), melynek célja olyan működő és gazdaságilag önfenntartó innovációs demonstrációs és mintaprojektek kidolgozása, amelyek jelentős külső támogatás nélkül piaci alapon is működő képesek és más városokban, térségekben is adaptálhatók, replikálhatók, illetve az állami adóbevételek és a gazdasági fejlődés tükrében szakpolitikai támogatást élvezhetnek. 

4. Oktatás/képzés/szemléletformálás a megvalósítás, technológia, innováció pillérek támogatásához szükséges humán erőforrások hazai biztosítása érdekében a kompetencia alapú felnőtt képzések indításával felkészülés a megnövekedett, illetve új képzési igények (lásd: 5G, infokommunikációs, e-mobilitás, önvezető gépjárművek konvergens területe) kielégítésére figyelembe véve a klaszter tagok munkaerő igényeit.

Tagságaink:

 

zone