Rólunk

​A Zalai Önvezető Jármű Klaszter informatikai, elektronikai, légi közlekedési és járműipari cégek alapításával 2018. január 10-én jött létre, melynek célja a kutatás-fejlesztési és innovációs kapacitások intézményesített összekapcsolása az intelligens közlekedési rendszerek terén. 

A technológiai innováció és a diszruptív üzleti modellek hatására továbbra is erősödik a kereslet az új mobilitási szolgáltatások iránt a közlekedési ágazatban is, a klaszter ehhez a folyamathoz valamint a Zala ZONE Járműipari Tesztpálya koordinált fejlesztéséhez kíván tudástranszfert biztosítani. A szervezet innovációs együttműködési keretet nyújt a releváns termékek kifejlesztéséhez. Az alapítók emellett egyedi szolgáltatások biztosításával kívánják elősegíteni a keresleti igények és a kutatási, fejlesztési kompetenciák egymásra találását, az együttműködés eredményeképpen létrejövő termékek hazai és nemzetközi piacra jutását.

A Zalai Önvezető Jármű Klaszter Tagjai annak érdekében működnek együtt, hogy:
-segítsék a Zalaegerszegi Önvezető Jármű Tesztpálya működését;
-támogassák az önvezetés fejlesztését és az elektromobilitást Magyarországon; 
-elősegtsék azon rendszerek fejlesztését, amelyek szükségesek az önvezetéshez és az elektromobilitáshoz;
 
és ezáltal:
-hozzájáruljanak a fenntartható fejlődés előrehaladásához;
-támogassák az innovatív, tudásalapú közösség kialakulását;
-erősítsék a gazdasági élet szereplői és a kutatóműhelyek közötti szakmai együttműködést;
-támogassák hasznosítás orientált K+F+I tevékenységet.

A klaszter tevékenységét Zala megyei fókusszal, de nagyrégiós (Magyarország, Ausztria, Horvátország, Szlovénia) és további Európai Uniós országokra való kitekintéssel kívánja ellátni. A klaszter az önvezető jármű piacon aktív Tagok önkéntes együttműködésén alapul.

zone