Elfogadta középtávú stratégiáját a Zalai Önvezető Jármű Klaszter

A vezető hazai infó-kommunikációs, energetikai, járműipari és légi közlekedésicégek együttműködésével létrehozott Zalai Önvezető Jármű Klaszter elfogadta középtávú stratégiáját, ahol küldetésként határozta meg, hogy a Klaszter a jövő mobilitási megoldásainak és infrastruktúráinak meghatározó európai szakmai bázisa kíván lenni.

Ennek érdekében a tagcégek négy területen kínálnak partnerséget a kormányzati és tudományos szférának: 1. szabályozás és módszertanok, 2. zalai innovációs ökoszisztéma megalapozása, 3. demonstrációs és mintaprojektek hazai megvalósítása, 4. oktatás, képzés, szemléletformálás.

A középtávú stratégia  elfogadásának célja, hogy A Zalai Önvezető Jármű Klaszter a jövő mobilitási megoldásainak és infrastruktúráinak (önvezető földi- és légi járművek, e-mobilitás illetve hozzá kapcsolt – a hagyományos és megújuló elemek kombinációjaként létrejövő – fenntartható energetika) és a modern infokommunikációs technológiák konvergenciájában kialakuló „smart mobilitás” területének egyik meghatározó európai szakmai bázisa tudjon lenni, mind a jövő szabályozásának alakításában mind az erre épülő új üzleti modellek kialakításában.

A középtávú stratégia négy fő pillére:

Szabályozási és módszertani támogatás: A pillér célja, hogy létrejöjjön a közlekedés, a kapcsolt fenntartható energetika és infó-kommunikáció konvergens területeinek Kárpát-medencei (a releváns európai uniós ajánlásokat, irányelveket figyelembe vevő) szakmai tanácsadói, szabványosító szervezete. Ennek érdekében a klaszter segítséget kíván nyújtani a hazai szabályozási környezet fejlesztéséhez többek között az új innovációs környezetben szabványosító, szabályozandó feladatok számbavételével, helyzetértékeléssel, a jelenlegi szabályozási környezet elemzésével, innovációs szakmai és szabályozási ajánlások megfogalmazásával.

Zalai intelligens szakosodás és innovációs ökoszisztéma megalapozása: A közös cél, hogy a zalai térség EU szinten is jelentős mobilitási ipari/szolgáltatói technológiai és innovációs térséggé váljon. A megvalósítás érdekében a klaszter partnerséget kínál a Zalai Régiónak, hogy segítsen a zalai innovációs ökoszisztéma fejlesztésének előkészítésében, az infrastruktúrafejlesztési és üzleti/finanszírozási koncepció elkészítésében, illetve a regionális fejlesztési koncepció alapján konkrét projektek megvalósításában.

Demonstrációs és mintaprojektek megvalósítása: a Klaszter fontos feladatnak tartja, hogy Magyarország is részt vegyen a jövő mobilitásának alakításában, ezért támogatja olyan működő és gazdaságilag önfenntartó innovációs demonstrációs és mintaprojektek hazai megvalósítását, amelyek jelentős külső támogatás nélkül piaci alapon is működőképesek, és más városokban, térségekben is adaptálhatók, megismételhetők.

Oktatás/képzés/szemléletformálás: Az első három pillér sikeres megvalósításához elengedhetetlen a megfelelő humán erőforrás hazai biztosítása. Ezért a Klaszter támogatja olyan kompetencia alapú felnőttképzések indítását, amelyek segítik a felkészülést a megnövekedett, illetve új képzési igények (5G, infokommunikációs, e-mobilitás, önvezető gépjárművek konvergens területe) kielégítésére. Ennek érdekében a klaszter egy olyan iskolarendszeren kívüli felnőttoktatási programot tervez létrehozni, amely ráépül és/vagy kiegészíti a hagyományos oktatási rendszert és olyan kompetencia alapú oktatást tud nyújtani, amivel a képzésben résztvevők sokkal magasabb szintű és specifikus tudást kaphatnak.

Kaszás Zoltán, a T-Systems Magyarország Zrt. vezérigazgatója, a Klaszter megválasztott elnöke, a stratégia elfogadásával kapcsolatban elmondta: „A Klaszter célkitűzéseinek aktualitását és fontosságát bizonyítja az a példaértékű összefogás, amit a hazai infókommunikációs, energetikai, járműipari és légi közlekedési szektor piacvezető cégei a stratégia elfogadásával és végrehajtásával valósítanak meg. Szabályozási,  innovációs és oktatási tevékenységüket valamint tervezett projektjeiket ezen a téren összehangolva a Klaszter tagjai partnerként hatékonyan képesek támogatni a régió innovációs ökoszisztémájának kialakítását és fejlesztését. Az 5G, az erre épülő infokommunikációs megoldások, az e-mobilitás és az önvezető gépjárművek terén hatalmas fejlődés várható a következő időszakban, aminek felismerésével és aktív irányításával a régió és a gazdasági szereplők közösen a digitális átalakulás nyerteseivé válhatnak.”

Sajben László az AVL Autókut Mérnöki Kft. ágazatvezetője elmondta: „Az AVL az autóipari teszt rendszerek egyik piacvezetője. Az önvezető járművek e tekintetben különösen nagy kihívást jelentenek, hiszen a környezetével interakcióban lévő jármű jóval összetettebb validációs környezetet követel meg. A Zalai Önvezető Jármű Klaszter ezen téren tud cégünknek hathatós segítséget nyújtani, ezért örömmel veszünk részt benne.”

„A BASF szorosan együttműködik az ügyfeleivel az egész világon. Funkcionális anyagokat és megoldásokat kínálunk és fejlesztünk, amelyek lehetővé teszik a járművek hatékonyabb működését. Termékpalettánk magában foglalja a műszaki műanyagokat, a poliuretán és speciális habokat, bevonatokat, pigmenteket, katalizátorokat, kenőolajokat, üzemanyag-adalékokat, hűtő- és fékfolyadékokat, valamint innovatív akkumulátor anyagokat. Magyarország a szemünk előtt válik Kelet-Európa autóipari központjává – partnereink (ideértve az OEM-eket és a beszállítókat is) egymás után telepítik ide a gyártásukat, ezért volt nem kérdéses, hogy csatlakozunk ehhez az innovatív platformhoz. A Zalai Önvezető Jármű Klaszter segít, hogy még hatékonyabban együttműködhessünk az ipari és tudományos közösségekkel a  jelenlegi és a következő generációs lítium-ion akkumulátorok, valamint a jövőbeli akkumulátor rendszerekhez szükséges  új anyagok, eljárások és technológiák fejlesztésében, miközben jelentős mértékben hozzájárulhatunk Magyarország vidékfejlesztéséhez is” – mondta el Dr. Thomas Narbeshuber, a BASF Hungária Kft. Ügyvezetője, a BASF közép- és kelet-európai vezetője.

Dalos Ottó a Cisco Systems Magyarország Kft. ügyvezetője elmondta: „A hálózatra csatlakozó, illetve önvezető járművek működéséhez elengedhetetlen egy biztonságos, intelligens infrastruktúra. A Cisco a világ egyik vezető technológiai vállalata, amely 1984 óta biztosítja az internet működését. Örömmel bocsátjuk hálózati és IT biztonsági kompetenciánkat a Klaszter rendelkezésére.”

Jakab Roland az Ericsson regionális igazgatója elmondta: “A közlekedési ágazatban olyan paradigmaváltás megy végbe, amely során az önvezető autók fejlődését és hálózatba kapcsolását immár az 5G által biztosított óriási adatsebesség és rendkívül alacsony késleltetési idő is segítheti. Az 5G költséghatékonyságot, megnövelt biztonságot és fenntartható megoldásokat biztosíthat a jövőben. A Klaszter most elfogadott startégiája ezt a paradigmaváltást segíti elő egyszerre több területen is. A szabályozási kérdések vizsgálata, mintaprojektek létrehozása, az oktatás támogatása és az innovációs ökoszisztéma megalapozása mind a hazai fejlesztések beindítását szolgálja.”

Simon Attila, a HungaroControl Zrt. üzletfejlesztési igazgatója elmondta: „A klaszter az országos informatikai, autóipari és légi közlekedési ágazatok ipari, akadémiai és állami tulajdonú létesítményeinek felső szegmensét magában foglaló, nagyszabású nemzeti együttműködés kivételes modellje. A cél az összekapcsolt és automatizált mobilitással kapcsolatos, legnagyobb kihívásokkal teli innovatív koncepciók kezelése. Az innovációs életciklust vitathatatlanul az alapvető K + F fedezi, egy megfelelő szabályozási környezet kialakításával, a szükséges képzési és oktatási tevékenységek kialakításáig.  A célzott intézkedések kiemelkedő regionális teljesítményt nyújtanak majd a digitális átalakulás korában és így kivételes hozzáadott értéket jelentenek a magyar gazdaság számára.”

Marie-Theres Thiell az innogy Hungária ügyvezető igazgatója és az ELMŰ-ÉMÁSZ elnöke elmondta: „nagyon büszkék vagyunk a ZONE Klaszter középtávú stratégiájában foglalt célokra, amelyek segítségével Magyarország továbbra is az autóipari fejlesztések élvonalában maradhat, és amelyekkel még intenzívebbé teheti az innovációs törekvéseket ebben és a kapcsolódó szektorokban is. Az ELMŰ-ÉMÁSZ – az innogy nemzetközi tapasztalatával kiegészítve – a stratégia sikeres megvalósításához okos városi infrastruktúrák elhelyezésével tud hozzájárulni; olyan okos közvilágítási vagy elektromosautó-töltőkkel, amelyek az infrastruktúra elemek és az önvezető járművek közti kommunikációt elősegíthetik. Ezek a megoldások önmagukban is fontos elemei az önvezető járművek kibővített ökoszisztémájának, ugyanakkor társaságunk fő tevékenysége, a hálózatok működtetése és fejlesztése is elengedhetetlen ahhoz, hogy a Klaszter középtávú stratégiáját sikerrel valósítsuk meg.”

Bíró Attila a KNORR-BREMSE Fékrendszerek Kft. vezérigazgatója elmondta: „Iparágunkat jelenleg négy kulcsfontosságú megatrend alakítja, melyek az urbanizáció, az öko-hatékonyság, a digitalizáció és az automatizált vezetés. Ezek a Knorr-Bremse és a Klaszter tagjainak piacain fenntartható növekedést és kutatás-fejlesztési lehetőségeket biztosítanak. A Klaszter azon stratégiai törekvései, hogy a hazánkban működő Kutatás-Fejlesztési Központok számára megfelelő innovációs, szabályozási, infrastrukturális valamint szakképzési hátteret biztosítsanak Magyarországon nem csupán időszerűek, de nagyban hozzájárulnak a Klaszter tagjainak fenntartható üzleti növekedéshez és ahhoz hogy együtt alakítsuk a jövő mobilitását itthon.

A Zalai Önvezető Jármű Klaszter jelenlegi tagjai: AVL Autókut Mérnöki Kft., BASF Hungária Kft., Cisco Systems Magyarország Kft., Ericsson Magyarország Kft., HungaroControl Zrt. innogy Hungária Kft. amelyet az ELMŰ Nyrt. képvisel, KNORR-BREMSE Fékrendszerek Kft., T-Systems Magyarország Zrt., ZONE Klaszter Nonprofit Kft. (a Klasztermenedzsment szervezet)