Klaszterünk megkezdte középtávú stratégiájának végrehajtását

Klaszterünk 2019 évi munkaterve már a tavaly elfogadott középtávú Klaszterstratégia alapján került kialakításra. Ennek részeként, megalakultak tematikus – innovációs, oktatási és szabályozási – munkacsoportjaink és megkezdték munkájukat.

Az idei munkaterv készítését Tagjanik delegáltjainak bevonásával végeztük, ezért tavaly decemberben és idén januárban valamennyi témában megbeszéléseket szerveztünk. Az egyes munkacsoportok felmérték a jelenlegi adottságokat (gazdasági, munkaerőpiaci helyzet) és lehetőségeket (projektek, befektetések) és ennek megfelelően fejtették ki véleményüket, hogy mely tevékenységek járulnak legjobban hozzá a Klaszterstratégia céljainak végrehajtásához.  A Közgyűlésünk által márciusban elfogadott munkaterv változat ezen vélemények figyelembevételével készült.