BEMUTATKOZÁS


A Zalai Önvezető Jármű Klaszter informatikai, elektronikai, légi közlekedési és járműipari cégek
együttműködésével jött létre. Kiemelt célja a kutatás-fejlesztési és innovációs kapacitások
intézményesített összekapcsolása az intelligens közlekedési rendszerek terén.

BEMUTATKOZÁS


A Zalai Önvezető Jármű Klaszter informatikai, elektronikai, légi közlekedési és járműipari cégek együttműködésével jött létre. Kiemelt célja a kutatás-fejlesztési és innovációs kapacitások intézményesített összekapcsolása az intelligens közlekedési rendszerek terén.


NÖVEKVŐ IGÉNY
A MOBILITÁSI SZOLGÁLTATÁSOKRA

A technológiai innováció és a diszruptív üzleti modellek hatására továbbra is erősödik a kereslet az új mobilitási szolgáltatások iránt a közlekedési ágazatban, amihez klaszterünk tudástranszfer szolgáltatásokat kíván biztosítani. A szervezet innovációs együttműködési keretet nyújt az ágazatspecifikus termékek kifejlesztéséhez, valamint szolgáltatások biztosításával támogatja a keresleti igények és a KFI kompetenciák egymásra találását, valamint az együttműködés eredményeképpen létrejövő termékek hazai és nemzetközi piacra jutását.

A ZALAI ÖNVEZETŐ JÁRMŰ KLASZTER
TAGJAINAK EGYÜTTMŰKÖDÉSI SZÍNTEREI

A ZALAI ÖNVEZETŐ JÁRMŰ KLASZTER TAGJAINAK EGYÜTTMŰKÖDÉSI SZÍNTEREI

A SZÍNTEREKHEZ KÖTHETŐ CÉLOK

Hozzájárulás a
fenntartható fejlődés
előrehaladásához

Innovatív, tudásalapú
közösségek kialakulásának
támogatása

A gazdasági élet
szereplői és a
kutatóműhelyek közötti
szakmai együttműködések
segítése

Hasznosítás- orientált
K+F+I tevékenységek
támogatása

REGIONÁLIS EGYÜTTMŰKÖDÉSEKRE
TÖREKSZÜNK


A klaszter tevékenységét magyarországi fókusszal, de nagyrégiós (Magyarország, Ausztria, Horvátország, Szlovénia) és további Európai Uniós országokra való kitekintéssel kívánja ellátni. A klaszter az önvezető jármű piacon aktív tagok önkéntes együttműködésén alapul.