Fontos európai szakmai szervezetekhez csatlakozott a ZONE Klaszter

Fontos európai szakmai szervezetekhez csatlakozott a ZONE Klaszter

 

Számos európai projekt-együttműködéssel segítjük a járműipari szektor szereplőit a digitális és a zöld átmenet kihívásainak leküzdésében.

 

Örömmel jelentjük be csatlakozásunkat az Automotive Skills Alliance (ASA) és az European Automotive Cluster Network (EACN) nevű európai szakmai szervezethez.

 

Az EACN európai autóipari klaszterek együttműködésén alapuló szervezet. Küldetése, hogy tagjait támogassa a kaszterkiválóság elérésében közös akciók, innovatív projektek és szolgáltatások révén. Európai projektként az EACN egy közös stratégia mentén ösztönzi a klaszterek közötti együttműködést, emellett célja a tagok – különösen a kis- és középvállalkozások (KKV-k) – versenyképességének növelése, a tudás és a jó gyakorlatok megosztása, valamint a közös kutatási projektek és K+F beruházások implementálása érdekében létrejött konzorciumi együttműködések elősegítése.

Az EACN-hez való csatlakozás kiváló lehetőséget kínál a ZONE Klaszter számára, hogy – saját missziónk és célkitűzéseink mentén csatlakozhassunk különböző innovatív projektekhez az új mobilitás területén. Bízunk abban, hogy számos úttörő kezdeményezésben vehetünk részt, amely hozzájárul a hazai járműipari transzformáció jelentette kihívások leküzdéséhez is.

Együtt az autóipari munkerőtranszformáció támogatásáért

Az elmúlt években mind a jármű-, mind az alkatrészgyártói szegmens szédületes változásokon megy keresztül. Az autóipari ellátási láncok működését elsősorban a szigorodó klímapolitikai szabályozás és a digitalizációs trendek befolyásolják, a gyors ütemben zajló technológiaváltással párhuzamosan pedig mindenekelőtt a szektor versenyképességnek biztosítása a cél. Az iparág komoly kihívások előtt áll, különösen a munkaerőbázis megteremtése és megtartása terén. Klaszterünk egyik kiemelt feladatának tekinti a hazai járműipari szereplők támogatását a zöld és a digitális transzformáció, valamint az ehhez kapcsolódó egyre sürgetőbb munkerőtranszformáció területén. A megfelelő munkaerőbázis megteremtésének elősegítésére egy komplex, innovatív képzési programokat dolgozunk ki, amely képes megfelelő válaszokat adni a fenti kihívásokra és segíteni a munkavállalók és a munkáltatók alkalmazkodását.

A fenti szakterülethez kapcsolódóan számos nemzetközi együttműködési kezdeményezésben veszünk részt, illetve folyamatosan keressük a kooperáció lehetőségét közös képzési programok létrehozására, illetve a járműipar számára fejlesztett innovatív tananyagok fejlesztésére. A közelmúltban csatlakoztunk az széleskörű európai konzorcium keretében megvalósuló Every1 projekthez, amelynek célja, hogy célzott képzési programokat fejlesszen ki az energetikai és a digitális transzformáció támogatására.

Az egyik legfontosabb, az autóipari szakemberbázis tovább- és átképzésére összpontosító európai szervezet, az Automotive Skills Alliance (ASA) ugyancsak elfogadta tagsági jelentkezésünket. Az ASA küldetése, hogy támogassa a járműipari szektort a zöld és digitális átmenet kihívásainak leküzdésében. Számos innovatív projektben és kezdeményezésben működik közre ernyőszervezetként, elősegítve a autóipari-mobilitási ökoszisztéma fejlődését. Teveink szerint az ASA keretein belül számos szakmai partnerrel tudunk majd együttműködni klaszterünk kiemelt céljainak elérése érdekében.